Ceník Advokátní kancelář - Mgr. Petr Lešetický

Advokátní kancelář
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník

Ceník právních služeb
 
Odměna za poskytování právních služeb je určována v souladu se zákonem o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). 

Při stanovení výše odměny je přihlédnuto k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.

Odměna je obvykle stanovena po vzájemné dohodě, přičemž její výše a způsob je přizpůsobena možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.

Odměnu lze stanovit jako časovou, a to dle počtu hodin poskytnutých právních služeb (počítáno každých započatých 30 min.) a pevně stanovené částky za jednu hodinu poskytnutých právních služeb, kdy hodinová sazba se dle náročnosti pohybuje v rozmezí 1.500,- Kč až 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši nebo
lze odměnu stanovit v závislosti na počtu úkonů, které budou učiněny v předmětné věci, kdy částka za jeden úkon právní služby je stanovena advokátním tarifem.

Při pravidelném a větším objemu právní služeb lze s klienty ujednat tzv. paušální měsíční odměnu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky