Služby Advokátní kancelář - Mgr. Petr Lešetický

Advokátní kancelář
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

Právní služby poskytujeme prakticky ve všech oblastech práva, nejčastěji však v následujících oblastech:

Občanské právo
- agenda soudních sporů a vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
- rodinné právo (předmanželská smlouva, úprava vyživovací povinnosti, úprava styku rodiče s dítětem, rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů po rozvodu)
- dědická řízení
- věcná břemena
- bezdůvodné obohacení
- příprava a kontrola veškeré smluvní dokumentace
- kompletní právní servis při převodu či pronájmu nemovitostí pro realitní kanceláře nebo i přímo pro účastníky bez realitní kanceláře, včetně advokátní úschovy, přípravy daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a ověření podpisů účastníků
- obecně prospěšné společnosti (založení zápis do rejstříku)
 
Právo obchodních společností a družstva
komplexní právní servis pro podnikatele, obchodní společnosti a družstva
- založení obchodních korporací či družstva
- převody obchodních podílů a akcií, přeměny obchodních korporací
- návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku
- podpora při přípravě valných hromad a dalších jednání orgánů společností
- fúze, akvizice, rozdělení, transformace společností
- likvidace společností
 
Právo pracovní
příprava a revize veškeré pracovně právní dokumentace při vzniku, změně či zániku pracovně právních vztahů (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpověď, dohody apod.)
zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
 
Insolvenční právo
zpracování a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
sepisování návrhů na povolení oddlužení, tzv. osobní bankrot
zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 
Správní právo
zastupování klientů ve správních řízeních
zastupování klientů při přezkumu správních rozhodnutí a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
sepisování návrhů a podání ke správním orgánům 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky